DobrovoľnosťPokojTúžbyRiešenieDohodaRešpekt

Pomôžeme Vám v pohode k dohode

Čo je mediácia?

Mediácia je mimosúdny, neformálny a kultivovaný spôsob riešenia konfliktov za pomoci tretej strany - mediátora. Je to metóda rýchleho a efektívneho riešenia sporov, v ktorom sú obe strany prítomné dobrovoľne. Cieľom mediácie je dospieť k prijateľnej dohode pre obe zúčastnené strany. Dohoda medzi oboma stranami dosiahnutá mediáciou má rovnakú váhu pred zákonom SR ako oficiálne súdne rozhodnutie. Stane sa tak po spísaní mediačnej dohody pred notárom, čo však nie je podmienkou.

Prečo mediácia?

3 hlavné prínosy mediácie:

 1. Ušetríte Váš čas
  • mediačné sedenie trvá v priemere 2-3 hodiny. Niekedy stačí aj jedno.
 2. Ušetríte peniaze.
  • Porovnajte náklady na súdny spor a mediáciu.
 3. A čo vaše zdravie?
  • Stres prináša každý spor.
  • Vďaka mediácii budete v strese oveľa kratšie ako pri súdnom konaní.

 

ušetrené náklady v porovnaní so súdnym procesom 89%

ušetrený čas v porvnaní so súdnym procesom 96%

Ako účastník súdneho konania máte možnosť prejsť k riešeniu sporu mediáciou.

Podľa súčastnej právnej úpravy vám táto úprava garantuje vrátenie súdneho poplatku ak účastníci skončia konanie schválením súdneho zmieru:

 • 90 % sa vám vráti zo zaplateného súdneho poplatku, ak prejdete k mediátorovi do začiatku pojednávania
 • 50 % sa vám vráti zo zaplateného súdneho poplatku, ak prejdete k mediátorovi po začiatku súdneho konania
 • 30 % sa vám vráti zo zaplateného súdneho poplatku pri vyriešení časti sporu a má pokračovať konanie súdu v tejto veci.

(podľa článku III zákona č.420/2004 Z.z. sa odsekom 7 dopĺňa § 11 zákona č. 71/ 1992 Zb. o súdnych poplatkoch)

profesionálne a odborné

Poskytované služby

Riešenie konfliktov medzi firmami

vďaka mediácii môžete veľmi rýchlo, jednoducho a lacno odvrátiť hrozbu rysujúceho sa dlhotrvajúceho súdneho sporu. Napríklad: nedodržiavanie zmlúv, pohľadávky ..

Riešenie osobných konfliktov

Poradenstvo ,,Ako predísť konfliktu", navrhneme vám prevenciu. V prípade, že už nedorozumenie vzniklo pomôžeme vám nájsť riešenie - cestu ku vzájomnej dohode pomocou mediácie.

Interné konflikty

 • Spory a nedorozumenia medzi oddeleniami
 • Pravidelný tréning interných mediátorov
 • Spory vznikajúce po ukončení pracovného pomeru
 • Vzťahy medzi pracovníkmi navzájom

Psychologický profil

Charakterisktika osoby:

Na základe fotografie tváre vie náš NLP expert určiť črty osobnosti napríklad Vášho uchádzača o zamestnanie, zamestnanca alebo potencionálneho obchodného partnera.

Riešenie konfliktov Verejnej správy

 • starosta obce a občan, starosta a rôzne druhy organizácií..
 • školy - dohoda v spore učiteľ - rodič, riaditeľ - rodič, učiteľ - učiteľ.. 
 • životné prostredie, skládky
 • rôzne občianske združenia, neziskové organizácie  a občan
 • Riešenie konfliktov s obchodnými partnermi

  Máte šancu vyriešiť krátkodobé nedorozumenie so svojimi obchodnými partnermi vďaka mediácii. Ušetríte čas, peniaze a energiu na hľadanie nových nepreverených a tým aj rizikových obchodných parnerstiev. 

  Krok po kroku

  Postup pri mediácií

  • Príprava mediácie
  • Zahájenie mediácie
  • Počúvanie sa navzájom
  • Hľadanie riešení
  • Mediačná dohoda
  • Pomediačná fáza
  U nás budete v profesionánlnych rukách.

  Predstavujeme Vám náš tím

  Ceny podľa vzájomného posúdenia prípadu, alebo

  Základný Cenník

  Úvodná konzultácia

  0
  • Spoločné posúdenie čí Váš
   prípad je vhodné riešiť mediáciou

  • Otvorene a nezáväzne

  FO - podnikatel

  60 hodina
  • Nemajetkový spor
   Konflikt s dodavatelom, pohladávky...

  • Aj spory so štátnou správou!

  FO - podnikatel

  86 hodina
  • Majetkový spor
   Spor o nehnuteľnosť, o pozemok, o techniku...

  • + 3% z hodnoty predmetu sporu

  Psychologický profil

  69 osoba
  • Charakterisktika osoby
   Na základe fotografie vie náš expert určiť
   črty osobnosti napríklad Vášho zamestnanca
   alebo obchodného partnera

  OBEC (Samospráva)

  96 hodina
  • Spory s občanmi, s podnikatelmi-FO a
   firmami (PO), so zamestnancami samosprávy...

  • + akékoľvek iné spory

  Iná verejná správa

  106 hodina
  • Spory vo vzdelávacích zariadeniach, na úradoch,
   v šátnych zdravotníckych zariadeniach...

  • + akékoľvek iné spory
  Tu nás nájdete
  Duklianska 5, 97101 Prievidza
  Chcem rýchlo nájsť pokoj vďaka dohode:

  Kontakt

  Telefon: +421 911 421 331

  dusan.nemcko@mediationgroup.eu

  Duklianska 5, 971 01 Prievidza